Privacyverklaring C3 werkt!

C3 werkt! neemt jouw privacy serieus. We streven ernaar deze te beschermen en te respecteren in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). C3 werkt! heeft jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt C3 werkt! uit welke gegevens wij van je nodig hebben en waarvoor C3 werkt! ze gebruikt.


Op het online platform van C3 werkt! kunnen werknemers en werkgevers zich registreren om vervolgens binnen een veilige omgeving te werken aan hun loopbaanontwikkeling. Als werknemer kan je een persoonlijk profiel/e-portfolio aanmaken. Wanneer je jouw profiel plaatst in de profielenbank kun je gevonden worden door werkgevers en je kunt solliciteren op vacatures in de vacaturebank. Wanneer je een begeleidingstraject doorloopt bij C3 dan vindt je al je opdrachten en testen in je persoonlijke trajectomgeving. Als werkgever kun je zoeken in de profielenbank en vacatures plaatsen. Beiden kunnen boodschappen doen in onze loopbaanwinkel. Alle diensten en producten op de website zijn vrijblijvend totdat de gebruiker heeft bevestigd gebruik te willen maken van een product of dienst (workshop, training, cursus, loopbaan begeleidingstraject, ed). Hij/zij ontvangt dan een overeenkomst met de bijbehorende voorwaarden van C3 werkt! C3 houdt de gebruikers op de hoogte (veelal per mail) van relevante ontwikkelingen en aanbiedingen binnen het werkveld van mobiliteit.

Verzamelen en opslag van jouw gegevens

C3 werkt! verzamelt jouw (persoonlijke) gegevens wanneer jij of je werkgever contact met ons opneemt, via correspondentie over gewenste dienstverlening, per telefoon en via onze website. We verzamelen slechts die gegevens die nodig zijn om je informatie te verstrekken over onze producten/dienstverlening en om deze producten/dienstverlening in wederzijds belang te kunnen blijven leveren. We verzamelen ook gegevens over leveranciers, partners en mensen die een baan zoeken of in ons bedrijf werken. 

Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die C3 werkt! ontvangt bij aanmelding voor een begeleidingstraject (coaching), een informatie-aanvraag, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als je om een andere reden contact met ons opneemt. 

Wij verzamelen en bewaren, indien noodzakelijk, onder andere de volgende persoonsgegevens: 

 • Naam (voor- en achternaam), adresgegevens, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres. 
 • Gegevens met betrekking tot het begeleidingstraject (coaching) waarvoor jij je hebt aangemeld, inclusief factuur- en betalingsgegevens. 
 • Jouw feedback over het begeleidingstraject (coaching) en overige informatie die je geeft. 
 • Persoonsgegevens in het kader van een begeleidingstraject (coaching), zoals jouw aanwezigheid, eventuele resultaten en of je het begeleidingstraject (coaching) hebt afgerond. 

Gebruik van jouw gegevens

C3 werkt! gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • De registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan het begeleidingstraject (coaching). 
 • Het verzorgen van het door jou gekozen begeleidingstraject (coaching). 
 • Om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening en die van de branche kunnen verbeteren.
 • Om je te adviseren over een te volgen begeleidingstraject (coaching). 
 • Om jou onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden en je daarmee op de hoogte te houden van al onze diensten en producten. 
 • Om je de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op jouw vragen te reageren. 
 • En om te voldoen aan op C3 werkt! rustende wet- en regelgeving.
Verdere toelichting  
 • C3 werkt! anonimiseert de persoonsgegevens die C3 werkt! gebruikt voor analyses. In onze analyses ben je daardoor onherkenbaar. 
 • Het komt voor dat C3 werkt! door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om jouw gegevens te delen. C3 werkt! deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens. 
 • In sommige gevallen werkt C3 werkt! samen met externe dienstverleners, zoals docenten, examinatoren en loopbaanadviseurs. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van jouw begeleidingstraject (coaching). 

Website

Als je op de website van C3 werkt! een contactformulier invult, je inschrijft voor een begeleidingstraject (coaching), online een brochure of andere publicaties van ons aanvraagt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier, aanvraag of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige afhandeling daarvan. Jouw gegevens worden niet gepubliceerd of aan derden verspreid. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toezenden van de door jou aangevraagde informatie of voor de inschrijving van een begeleidingstraject (coaching). 

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer en de gegevens die de browser van de bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Uiteraard proberen wij deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Sollicitatie

Als je solliciteert naar een baan bij C3 werkt! verzamelen wij gegevens die je verstrekt tijdens het sollicitatieproces. C3 werkt! verzamelt of verwerkt geen speciale categorieën persoonlijke gegevens, zoals openbare unieke identificatiegegevens of gevoelige persoonlijke gegevens. 

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrieven informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Jouw e-mailadres voegt C3 werkt! alleen toe aan haar lijst met abonnees als je hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. 

Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens

De bescherming van jouw persoonsgegevens is belangrijk voor jou én voor ons. Daarom hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen. Wij maken gebruik van de huidige beveiligingstechnieken, beveiligde servers en wij hebben afspraken met onze IT-leveranciers. C3 werkt! bewaart persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de archiefwet en/of Belastingdienst wettelijk verplicht is.

Gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

Je hebt het profiel dat je hebt aangemaakt op C3 werkt volledig in eigen beheer. Je kunt altijd gegevens in jouw profiel aanpassen of verwijderen. Ook het volledig verwijderen van jouw profiel is mogelijk

Bij C3 werkt! hebben relaties een flink aantal rechten met betrekking tot persoonlijke gegevens. Zo heb je het recht ons bijvoorbeeld te vragen adresgegevens te wijzigen. Hierna volgt een overzicht met de verwijzing naar de Autoriteit Persoonsgegevens voor een toelichting.  

 • Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dat is het recht dat je hebt om de persoonsgegevens die wij van je verwerken in te zien. 
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Dat is het recht dat je hebt om de persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen. 
 • Het recht op beperking van de verwerking. Dat is het recht dat je hebt om minder gegevens te laten verwerken.  
 • Het recht op een menselijke blik bij besluiten. Dat is het recht dat je hebt wanneer op basis van automatisch verwerkte gegevens een beslissing wordt genomen. 
 • Het recht van bezwaar. Dat is het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 
 • Het recht op dataportabiliteit. Dat is het recht om persoonsgegevens te ontvangen die C3 werkt! van je heeft. 
 • Het recht op vergetelheid. Dat is het recht om ‘vergeten’ te worden, dus dat C3 werkt! in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens moet wissen.  

Elke vraag over het inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen van gegevens kan je sturen naar: info@c3werkt.nl. C3 werkt! reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen twee weken, op jouw verzoek. Als je jouw gegevens wilt laten verwijderen, controleren wij eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer C3 werkt! volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mag verwijderen, dan laten wij je dit weten en geven aan op welk eerstvolgend moment wij jouw gegevens wel kunnen verwijderen.

 

Verstrekking aan derden

C3 werkt! deelt, verkoopt, verhuurt of verhandelt jouw informatie niet met derden zonder jouw toestemming. Wel geven wij benodigde persoonlijke informatie door aan serviceproviders en onze loopbaanadviseurs (trainers, docenten en coaches) met het doel om de service en afspraken over de wijze van dienstverlening en inzet van (leer)middelen na te komen. We zijn er verantwoordelijk voor dat derden zich houden aan dit C3 werkt! statement en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming door een verwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 

Datalek

Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens bij C3 werkt! zijn gestolen of kwijtgeraakt. Bij ieder vastgesteld datalek onderzoekt C3 werkt! of er persoonsgegevens van bijzondere of gevoelige aard zijn gelekt, zoals kopieën van identiteitsbewijzen of BSN’s. C3 werkt! heeft maatregelen genomen om datalekken zo veel mogelijk te voorkomen. Treedt er toch een datalek op dan nemen wij zo snel mogelijk maatregelen om de gevolgen te beperken. C3 werkt! meldt een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een datalek met mogelijk ernstig nadelige gevolgen meldt C3 werkt! dat ook aan degenen van wie persoonsgegevens zijn gelekt. 

Gebruik en werking van cookies

C3 werkt! maakt op haar website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en voor jouw gebruiksgemak. 

Om onze website zo goed mogelijk te kunnen optimaliseren gebruiken wij momenteel Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om standaardinformatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de C3 werkt! website te verbeteren en onze informatievoorziening af te stemmen op de behoeften van bezoekers en om beveiligingsbedreigingen en misbruik te detecteren en te voorkomen.  

Op de website van C3 werkt! zijn buttons opgenomen om informatie te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Deze buttons worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. 

De cookie instellingen van de browser die je gebruikt kan je zelf aanpassen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden via de instellingen of help functie van jouw browser.  

Wijzigingen in deze privacyverklaring

C3 werkt! kan deze privacyverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe C3 werkt! jouw gegevens beschermt en gebruikt, raden wij je aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

C3 werkt! heeft deze privacyverklaring voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2018. 

Inzage en wijzigen van je gegevens

Wanneer je niet tevreden bent met de wijze waarop jouw persoonlijke gegevens zijn verwerkt of als er privacy gerelateerde vragen zijn dan horen wij dit natuurlijk graag. Je kan hiervoor direct contact opnemen via: info@C3werkt.nl of per post: 

C3 werkt! 
Lunet 10  
3905 PL  Veenendaal 

Postbus 347 
3900 AH  Veenendaal 
tel.: 0318-539111 
e-mail: info@c3werkt.nl